Om mig selv

11952032_732661486879381_7617860667914808207_n

Mit navn er Winnie Ladefoged Kjelsgaard og jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.
Mit firma WinWin Psychology er blevet nedskaleret, således at jeg nu kun tager få udvalgte opgaver ind, svarende til hobby-basis.

Som menneske har jeg en eksistentiel-humanistisk tilgang til livet, og som terapeut kombineres dette med primært kognitiv- og metakognitive terapeutiske tilgange. Det er vigtigt at klientens oplevelse af tilværelsen bliver respekteret som det sande udgangspunkt for det terapeutiske arbejde. Min rolle er at støtte klienten til hvad der er en meningsfuld proces for ham/hende. Fokus vil oftest være løsningsorienteret, dvs. at det der er foregået tidligere i livet kan give vigtig indsigt, men vi arbejder ud fra hvad der er af muligheder og udfordringer nu, og hvad håb klienten har eller får til fremtiden.
Jeg tilpasser metoderne til det menneske jeg arbejder med. Da terapi i høj grad er at lære om sig selv, er det vigtigt at vi arbejder med en metode, som passer til klienten. Dvs. hvis man foretrækker at lære ved at gøre ting, hjælper det ikke noget at sidde og snakke om tingene, vi skal ud og “gøre terapien”.
Med det udgangspunkt vælger jeg terapeutiske teknikker efter klientens behov. Eksempler på teknikker kan være, heste-assisteret-terapi, Rational Emotive Behavioral Therapy, eksistentielle øvelser fra den verdens anerkendte Irvine D. Yalom, Empty-chair fra Gestalt psykologien, mindfulness øvelser fra Dialectical Behavioral Therapy, eller grænse-sætnings-øvelser fra “Stop walking on eggshells” teori.
Jeg tror på at terapi er en ny og unik proces med ethvert nyt menneske jeg samarbejder med. Min rolle er ikke at fortælle mine klienter hvad de skal gøre, men at støtte dem til en erkendelse, hvor de selv vælger hvad de mener er meningsfuldt for dem.
Jeg er uddannet terapeut i USA og har arbejdet med amerikanske klienter. Jeg kan således tilbyde at gennemføre terapien på engelsk, såfremt klienterne foretrækker det.

Jeg har som terapeut en etisk forpligtigelse til at sætte mig grundigt ind i de udfordringer en klient måtte have. Jeg forbeholder mig dog ret til at henvise klienter med særlige udfordringer, når jeg vurderer at det vil være mere fremmende for klientens trivsel at søge hjælp hos andre specialister.

Min uddannelsesmæssige baggrund:
– MS in Mental Health Counseling fra Walden University, USA. (se evt. mere på www.waldenu.edu ) og gennemførte 9 måneders arbejde som terapeut under supervision af henholdsvis Dr. Roxanne Dalpos (www.lifelinepcs.com ) og Psykoterapeut Victoria L. Woods, LCSW, LLC.
– Uddannet i PATH International, som Therapeutic Riding Instructor og Equine Specialist in Mental Health and Learing (se evt. mere på www.pathintl.org )
– Uddannet i The EAGALA Model (se evt. mere på www.eagala.org )
– Cand. Merc. i Styring og Ledelse, Syddansk Universitet
– HA-Jur fra Handelshøjskolen i København.
– Officer af reserven fra Flyvevåbnet